Oulun kaupungin pilottiprojektissa lääkärien tekemä EKG-nauhojen tarkistamistyö väheni yli 90 prosenttia Heart2Saven ratkaisun ansiosta

Oulun kaupungin pilottiprojektissa lääkärien tekemä EKG-nauhojen tarkistamistyö väheni yli 90 prosenttia Heart2Saven ratkaisun ansiosta

Pilottiprojekti toteutettiin vuoden 2021 aikana Oulun kaupungin perusterveydenhuollon ja Heart2Save Oy:n yhteisenä projektina. Pilotoinnissa oli mukana useita Oulun hyvinvointikeskuksia ja sen mahdollisti Oulu WelfareLab, joka on Oulun kaupungin hyvinvointipalvelujen toimintamalli yritysyhteistyöhön. Tarkoituksena oli tutkia, miten tekoälyä voidaan hyödyntää rytmihäiriöiden seulonnassa ja tutkimisessa. Pilottiprojektissa hyödynnettiin Heart2Saven kehittämiä kotikäyttöisiä AWARIO -EKG-mittalaitteita, joiden EKG-diagnostiikka luetaan mobiililaitteelta. AWARIO tuotteet ovat CE-merkittyjä ja siksi ne soveltuvat terveydenhuollon käyttöön. Pilottiprojektissa hyödynnettiin Heart2Saven kehittämiä kotikäyttöön suunniteltua AWARIO -palvelua, joka koostuu koti-EKG-mittalaitteesta, älypuhelin sovelluksesta sekä teköälystä EKG tulkintaan.(**vaihtoehtoinen lause, niin ei anneta stand-alone-laitteen kuvaa, josta Valviralta satiin kerran pyyhkeitä**). AWARIO tuotteet ovat CE-merkittyjä ja siksi ne soveltuvat terveydenhuollon käyttöön.

Pilotti ja siihen liittyvä tutkimus osoittivat, että tekoälyn avulla voidaan säästää merkittävästi rytmihäiriöpotilaita tutkivien lääkärien työaikaa. Rytmihäiriötuntemuksista kärsiville potilaille tehdään perusterveydenhuollossa tavallisesti sydänsähkökäyrä-, eli EKG-tutkimus diagnoosin varmistamiseksi. Haasteena on ollut, ettei rytmihäiriötä välttämättä kuitenkaan havaita vastaanotolla tehdyssä tutkimuksessa, jolloin diagnoosi jää avoimeksi. Aikaisemmin jatkotutkimuksissa potilaalle on voitu antaa kotiin mukaan mittalaite, mutta tulosten analysointi on vienyt paljon tutkivan lääkärin työaikaa.
Tekoälyn esiseulonnan ansiosta lääkärien tekemä EKG-nauhojen tarkistaminen väheni yli 90 prosenttia

Oulun kaupungin terveydenhuollon pilottiprojektissa rytmihäiriötuntemuksista kärsineille potilaille annetiin kotiin AWARIO EKG -mittalaite, joka mahdollisti kotona tapahtuvan jatkotutkimuksen sekä sydänkäyrien analysoinnin tekoälyn avulla.

Pilottiprojektissa rytmihäiriöiden vuoksi lääkäriin hakeutuneet potilaat tekivät kahden viikon ajan EKG-kotimittauksia Awario-palvelun avulla rytmihäiriöiden laadun ja määrän selvittämiseksi. Jos tekoäly tunnisti rytmihäiriön, tieto oli lääkärin katsottavissa välittömästi. Vuoden kestäneen pilotin aikana potilaiden kodeissa tehtiin 3284 EKG-mittausta, mutta tekoälyseulonnan ansiosta lääkärille tuli katsottavaksi vain 212 raporttia. Lääkärien tekemä EKG-nauhojen tarkistaminen väheni yli 90 prosenttia.
Tutkimustuloksia hyödynnetään Oulussa  

Tutkimuksen tuloksia tullaan hyödyntämään Oulussa rytmihäiriötuntemuksista kärsivien potilaiden hoidossa. Pilotin aikana tehtiin palvelumuotoilumalli rytmihäiriöiden kotimittauksille ja käytettävyystutkimus sekä potilaille että hoitajille osana Jaana Penttilän pro gradu -tutkielmaa. Tutkimukseen osallistuneet potilaat olivat motivoituneita kotimittauksiin ja EKG-mittaukset sujuivat luotettavasti. Tutkimukseen osallistuneet ammattilaiset pitivät palvelun käyttöä osana hoitoa sujuvana ja sujuvuutta voidaan jatkossa parantaa entisestään hyödyntämällä yhteyttä potilastietojärjestelmään, jolloin tiedonsiirto hoituu automaattisesti. Heart2Saven toimitusjohtaja Helena Jäntti pitää pilottiprojektia onnistuneena ja on tyytyväinen konkreettisiin lukuihin, joilla voidaan todistaa terveysteknologian ja algoritmien tuomat säästöt julkisessa terveydenhuollossa. ”Julkisen terveydenhuollon vaikuttavuusperusteisuudesta puhutaan paljon, mutta meillä on Suomessa vielä vähän konkreettisia lukuja, joita tästä pilotista saatiin”. Jäntti muistuttaa, että kuitenkin tärkeintä oli nopeuttaa rytmihäiriöpotilaiden hoitoon pääsyä.

Fonttikoko-+=
0
    0
    Ostoskori
    Ostoskorisi on tyhjäPalaa kauppaan