Liikunnan merkitys ikääntyneillä

Tällä kertaa tarkastelemme, mitä haasteita väestön ikääntyminen tuottaa yhteiskunnalle. Tiedätkö, ovatko nykyajan ikääntyneet toimintakykyisempiä kuin aikaisemmin?

Tällä kertaa tarkastelemme, mitä haasteita väestön ikääntyminen tuottaa yhteiskunnalle. Tiedätkö, ovatko nykyajan ikääntyneet toimintakykyisempiä kuin aikaisemmin?

Ikääntyvän väestörakenteen prosentuaalisen osuuden kasvaessa kroonisten sairauksien ennaltaehkäisy, toimintakyvyn ylläpitäminen ja fyysisen aktiivisuuden säilyttäminen aiheuttaa yhteiskunnallisia haasteita. Haasteilla on merkittävä kansanterveydellinen vaikutus yksilö- ja väestötasolla. Elinajan odotteen pitenemisen myötä tutkimuksissa on havaittu, että yli 65-vuotiaiden henkilöiden toimintakykyisten vuosien määrä on lisääntynyt, yhteiskunnan näkökulmasta on kuitenkin tärkeä pystyä lisäämään myös terveiden elinvuosien lukumäärää. Terveyden määritelmässä ei ole kyse pelkästään yksilön sairauksien lukumäärästä tai niiden puuttumisesta, vaan kyseessä on moniulotteinen kokonaisuus, mikä sisältää muun muassa fyysisen, henkisen ja sosiaalisen terveyden ulottuvuuden.

On luonnollista ajatella, että fyysinen aktiivisuus ja liikuntaharjoittelun määrä olisi sidoksissa yksilön käytettävään vapaa-ajan määrään. Moni kokee, että jo valmiiksi kiireiseen työ- ja perhe-elämään on vaikea yhdistää säännöllistä liikuntaharjoittelua. Yleensä viimeistään eläköitymisen myötä ihmisille jää enemmän vapaa-aikaa käytettäväksi, jolloin fyysisen aktiivisuuden ja säännöllisen liikuntaharjoittelun vaikutus korostuu entisestään. Silti suomalaisista eläkeläisistä 75 % harrastaa kestävyysliikuntaa vähemmän kuin suositellaan, eli valtaosa yli 65-vuotiaista ei liiku terveyden ja itsenäisen toimintakyvyn kannalta riittävästi. Säännöllinen fyysinen aktiivisuus ja liikuntaharjoittelu koko aikuisiän aikana liittyy alhaisempaan fyysisen suorituskyvyn heikkenemiseen ja liikkumisongelmien esiintyvyyteen ikääntyneillä. Tämän vuoksi fyysisen aktiivisuuden edistäminen läpi elämän on tärkeää, jotta fyysistä aktiivisuutta ja itsenäistä toimintakykyä voitaisiin ylläpitää mahdollisimman pitkälle vanhuuteen asti.

Aktiivinen elämäntyyli ylläpitää hyvää kognitiivista ja fyysistä toimintakykyä myös ikääntyneillä ja on yhteydessä elämään tyytyväisyyteen ja koettuun hyvinvointiin. Riittävä fyysinen aktiivisuus ja harrastukset tarjoavat ikääntyneille mahdollisuuden parantaa elämänlaatuaan. Säännöllisen liikunnan tarjoamat fyysiset, henkiset ja sosiaaliset terveysvaikutukset voivat auttaa ikääntyneitä henkilöitä pysymään aktiivisina, osallistumaan yhteisöllisiin toimintoihin ja siten myös ylläpitämään fyysistä aktiivisuutta paremmin.

Iästä riippumatta vapaa-ajan aktiviteetit tarjoavat mahdollisuuden fyysinen aktiivisuuden lisäksi myös yksilöllisten psykologisten perustarpeiden täyttämiseksi. Harrastukset ovat usein iästä riippumatta tärkeä osa sosiaalista aktiivisuutta, mutta niiden merkitys voi korostua erilaisissa elämäntilanteissa, mikäli muut sosiaaliset kontaktit ovat rajoitettuja. Vapaa-ajan aktiviteettien merkitys yksilötasolla on usein suuri, sillä ne tarjoavat muun muassa sosiaalisen verkoston ja mahdollisuuden elinikäiseen oppimiseen sekä taitojen kehittämiseen. Etenkin ikääntyneiden liikuntatottumusten turvaamiseksi ja parantamiseksi tulisi löytää uusia liikuntamuotoja sekä ikääntyneille sopivia harrastusmuotoja perinteisen kävelyliikunnan lisäksi.

Seuraava kirjoitus

Liikunnan merkitys ›

Tällä kertaa tarkastelemme, miten liikunta vaikuttaa elämään yksilön ja yhteiskunnan näkökulmasta. Oletko itse kiinnittänyt huomiota mitä liikunta merkitsee sinulle?

Fonttikoko-+=
0
    0
    Ostoskori
    Ostoskorisi on tyhjäPalaa kauppaan