Fyysinen aktiivisuus ja terveysliikunta

Tällä kertaa tarkastelemme, mitä terveysliikunta tarkoittaa ja mistä osa-alueista terveyskunto muodostuu. Tiedätkö, miten voit vaikuttaa omaan terveyskuntoosi?

Tällä kertaa tarkastelemme, mitä terveysliikunta tarkoittaa ja mistä osa-alueista terveyskunto muodostuu. Tiedätkö, miten voit vaikuttaa omaan terveyskuntoosi?

Tutkimuksissa on todettu fyysisellä aktiivisuudella ja liikunnalla olevan useita positiivisia vaikutuksia fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen terveyteen. Säännöllisellä kohtuutehoisella liikunnalla voidaan myös ennaltaehkäistä, hoitaa ja kuntouttaa osana muuta hoitosuunnitelmaa monia pitkäaikaissairauksia, kuten esimerkiksi sydän- ja verisuonitauteja, valtimotautia, lihavuutta, diabetesta ja muistisairauksia.

WHO eli maailman terveysjärjestö on määritellyt fyysisen aktiivisuuden tarkoittavan mitä tahansa kehon luurankolihasten tuottamaa kehon liikettä, joka kuluttaa energiaa. Liikunta-termillä puolestaan tarkoitetaan tavoitteellista, edeltävästi suunniteltua ja toistettavaa fyysistä aktiivisuutta, jolla pyritään kehittämään sekä ylläpitämään yhtä tai useampaa fyysisen kunnon elementtiä. Nykyajan yhteiskuntien haasteena on arkielämän fyysisen aktiivisuuden vähentyminen. Yksilöiden liikkuminen on yhä enemmän yksittäisten liikuntasuorituksen varassa, mitkä eivät korvaa arjen fyysisen inaktiivisuuden aiheuttamaa vajetta.

Terveysliikunnaksi luetaan kaikki fyysinen aktiivisuus ja liikunta, jolla on havaittu olevan positiivista vaikutusta terveyteen, eli terveysliikunta ei aiheuta terveydelle haitallisia vaikutuksia. Se mielletään säännölliseksi ja teholtaan kohtuukuormitteiseksi. Terveysliikuntaa kuormittavammalla liikkumisella tarkoitetaan kuntoliikuntaa, mikä myöskin lisää terveyden eri hyötyjä, mutta vastapainona liikunnan vaarat ja haitat yleistyvät, eli nopeatempoisemmassa liikunnassa loukkaantumisriski kasvaa. Erilaisten arkiaskareiden ja liikuntamuotoja fyysistä kuormittavuutta kuvataan usein MET-arvolla, mikä kertoo fyysisen aktiivisuuden aiheuttaman lisääntyneen energiankulutuksen lepotilaan verrattuna.

Terveyttä ja kokonaisvaltaista hyvinvointia edistää huolehtiminen omasta terveyskunnosta. Terveyskunnolla tarkoitetaan erinäisiä fyysisen kunnon osa-alueita, jotka ovat yhteydessä yksilön terveyteen ja toimintakykyyn. Näihin osa-alueisiin fyysinen aktiivisuus vaikuttaa positiivisesti, sekä sen puute negatiivisesti. Terveyskunto muodostuu tuki- ja liikuntaelimistön kunnosta sekä motorisesta eli liikehallintakyvystä. Edellä mainitut tekijät puolestaan vaikuttavat liikuntaelimistön toimintakykyyn. Tuki- ja liikuntaelimistön kunto koostuvat notkeudesta, lihasvoimasta ja lihaskestävyydestä. Kehittämällä ja ylläpitämällä terveyskuntoa varmistat, että jaksat aktiivisessakin arjessa väsymättä.

Huolehtimalla, että arki sisältää riittävästi fyysistä aktiivisuutta ja edellä mainittujen terveyskunnon osa-alueiden ylläpitävää sekä kehittävää harjoittelua, voit vaikuttaa terveyteesi positiivisella ja ennaltaehkäisevällä tavalla.

Fonttikoko-+=
0
    0
    Ostoskori
    Ostoskorisi on tyhjäPalaa kauppaan