Rekisteri ja tietosuojaseloste

1 Rekisterin nimi

Awario rekisteri.

2 Rekisterinpitäjä

Nimi: Heart2Save Oy
Verkkosivut: www.awario.fi
Osoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio
Puh. +358 44 984 0576
Sähköposti: asiakaspalvelu@heart2save.com

3 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / Rekisterin käyttötarkoitus

3.1 Asiakassuhteen hallintaan liittyvä tietojen käsittely

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja Heart2Save Oy:n oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, Heart2Save Oy:n mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella Heart2Save Oy:n asiakkaille luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle. Tietoja käytetään liiketoiminnallisiin tarkoituksiin, kuten asiakassuhteen hallintaan ja -hoitoon sekä asiakas- ja uutiskirjeiden toimittamiseen.

3.2 Tuotteen käyttöön liittyvä tietojen käsittely

Käsittelyn tarkoituksena on tuottaa asiakkaalle tietoa sydämen rytmihäiriöistä tuotteen mittaamaa EKG signaalia käyttäen. Signaalin käsittely tehdään pseudonymisoidulla EKG signaalilla. Asiakkaan tunnistetiedot liitetään käsittelyn yhteydessä EKG-raporttiin asiakasrekisteristä, jos asiakas on ne sinne tallentanut.

3.3 Tuotteen laadunhallintaan ja kehittämiseen liittyvä tietojen käsittely

Käsittelyn tarkoitus on valvoa ja kehittää tuotteen toimintaan liittyviä algoritmeja. Käsittelyyn tarvittava EKG aineisto säilytetään mittausrekisterissä pseudonymisoituna (asiakasta ei voida tunnistaa pelkästään mittausrekisterin sisältämän tiedon perusteella, vaan lisäksi tarvitaan yhdistäminen asiakasrekisteriin). Algoritmien kehitys ja laadunvalvonta tehdään pseudonymisoitua tietoa käyttäen. Tunnisteellista asiakastietoa käytetään, jos käsittelyn perusteella on tarpeen ottaa yhteyttä asiakkaaseen esimerkiksi havaitun vaaratilanteen tai tuotevirheen johdosta.

4 Rekisterin tietosisältö

4.1 Asiakasrekisteri

Rekisteriin kerätään pakollisena tietona asiakkaan sähköpostiosoite, ja valinnaisina asiakkaan etu- ja sukunimi.

4.2 Mittausrekisteri

Mittausrekisteri sisältää asiakkaan mittaustilaukset, mitatut EKG signaalit, algoritmin tuottamat analyysitulokset ja pseudotunnisteen, jolla rekisterin tiedot voidaan yhdistää asiakasrekisterin asiakkaaseen.

5 Rekisterin tietolähteet

5.1 Asiakasrekisteri

Rekisteri koostetaan Heart2Save Oy:n asiakkaiden rekisteröitymisensä yhteydessä syöttämistä tiedoista.

5.2. Mittausrekisteri

Rekisterin tietosisältö tuotetaan EKG-sensorilla ja palvelun sisältämällä algortimiikalla.

6 Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Heart2Save Oy ei luovuta rekisterin tietoja ulkopuolisille lukuun ottamatta viranomaisten vaadetta tietojen luovuttamisesta.

7 Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteritiedot säilytetään luottamuksellisina. Heart2Save Oy:n tietoverkko sekä palvelimet, joilla rekisterit sijaitsevat, on suojattu tarvittavilla teknisillä suojauksilla. Asiakkaan henkilötiedot säilytetään erillään mittaustiedoista ja analyysituloksista. Rekisterien pääsyoikeus on rajattu tehtäväkuvan perusteella.

8 Tarkastusoikeus

Asiakkaalla on oikeus pyytää nähtäväkseen hänestä tai hänen yrityksestään kerätyt tiedot. Heart2Save Oy toimittaa tiedot viipymättä asiakkaan niitä pyytäessä.

9 Rekisteritietojen korjaaminen, poistaminen ja kielto-oikeus

Asiakkaalla on oikeus pyytää korjausta virheellisiin tietoihin. Lisäksi asiakas voi halutessaan pyytää poistamaan omat tiedot asiakasrekisteristä. Heart2Save Oy tekee tarvittavat korjaukset ja/tai asiakastietojen poistamisen viipymättä ja ilmoittaa asiakkaalle, kun pyydetyt toimenpiteet on tehty.

Asiakas voi halutessaan perua uutiskirjeen toimittamisen, jolloin asiakastiedot poistetaan rekisteristä.

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käyttäminen suoramainontaa ja muuta markkinointia varten.

10 Ota yhteyttä

Ota yhteyttä meihin, mikäli sinulla on kysyttävää tähän rekisteri- ja tietosuojaselosteeseen liittyen:

Heart2Save Oy
Microkatu 1, 70210 Kuopio
Puh. +358 44 984 0576
Sähköposti: asiakaspalvelu@heart2save.com

 

 

Fonttikoko-+=
0
    0
    Ostoskori
    Ostoskorisi on tyhjäPalaa kauppaan